Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

    Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; và đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính đã tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tải về

 

 

PL Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 tải về tại đây

    Sở Tài chính đăng tải toàn văn Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ webside: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/.

    Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang