Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “trong lĩnh vực kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng”

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ, ngày 11/4/2023 Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STC về kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “trong lĩnh vực kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng”

anh tin bai


anh tin bai
 
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang