Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã phối hợp Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị về hướng dẫn cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trênHệ thống phần mềm thuộc Dự án "Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo phương thức trực tuyến" theo lịch đào tạo của Cục Quản lý công sản. Thời gian tập huấn được tổ chức thành 02 lớp: Lớp dành cho cán bộ Sở Tài chính: Bắt đầu 08h00 từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/11/2021; Lớp dành cho các đơn vị dự toán cấp 2 tỉnh Sơn La: Bắt đầu 08h00 từ ngày 02/12 đến hết ngày 04/12/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện sau khi được Bộ Tài chính tập huấn; căn cứ Công văn số 6007/BTC-QLCS ngày 24/6/2022 về việc cấp quyền truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý tài sản công cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 11537/BTC-QLCS ngày 08/11/2022 về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. Sở Tài chính đã hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, Thành phốthực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công.

Qua quá trình tập huấn trực tuyến của Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính và kết quả thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công của các cơ quan đơn vị vẫn còn những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” của Bộ Tài chính. Số liệu theo dõi tài sản công của các cơ quan, đơn vị; Sở, Ngành; UBND các huyện, thành phố vẫn chưa đảm bảo. Từ ngày 29/3 đến hết ngày 31/3/2023, Sở Tài chính đã phối hợp Cục Quản lý Công sản, Cục Tin học – Bộ Tài chính tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đã được cấp quyền truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý tài sản công thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công theo quy định.

Để tiếp triển khai có hiệu quả cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; Cục Quản lý công sản và chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính kính gửi tài liệu tập huấn, hướng của Bộ Tài chính; Cục Quản lý công sản làm cơ sở cho các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 11537/BTC-QLCS ngày 08/11/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1302/UBND-TH ngày 17/4/2023.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang