Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước của Sở Tài chính Năm 2022

1

Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính

31/12/2021

Xem tại đây
 2  Quyết định số 168/QĐ-STC ngày 10/8/2022 về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính 10/8/2022  Xem tại đây 

 

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước của Sở Tài chính Năm 2021

1

Quyết định số 04/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính

12/01/2021

Xem tại đây

 

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước của Sở Tài chính Năm 2020

1

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2020

07/01/2020

Xem tại đây

2

Thông báo công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

07/01/2020

Xem tại đây

 

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước của Sở Tài chính Năm 2019

 

1

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2019

01/03/2019

Xem tại đây

2

Quyết định công khai quyết toán thu - chi NSNN năm 2018 

28/10/2019

Xem tại đây

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang