Các tổ chức đoàn thể
 

1. Đảng bộ Sở Tài chính Sơn La
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Sơn La
3. Công Đoàn Sở Tài chính Sơn La
4. Hội cựu chiến binh Sở Tài chính Sơn La
5. Ban chỉ huy quân sự và Lực lượng tự vệ Sở Tài chính Sơn La
6. Nữ công Sở Tài chính Sơn La


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang