Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 611
  • Trong tuần: 611
  • Tất cả: 1,126,461
Đăng nhập

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, sử dụng Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán

Triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 2

     Thực hiện Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 2; Công văn số 1730/UBND-TH ngày 3854/UBND-TH của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 2.

    Sau khi rà soát danh sách đơn vị được kiểm toán triển khai giai đoạn 1 là các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị triển khai, hoàn thiện đăng ký đầy đủ tài khoản trực tuyến theo hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước tại phụ lục I,I.1,I.2 kèm theo Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 2.

(Nội dung chi tiết Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 và phụ lục I,I.1,I.2 và phụ lục II đính kèm Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 của Kiểm toán nhà nước xem tại đây).

 

 

*********

 

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, sử dụng Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán CV-3038/STC-QLNS tải về tại đây

 

    Triển khai đăng ký Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán theo Văn bản của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh. Trên cơ sở văn bản đăng ký của các cơ quan, đơn vị, ngày 02/7/2021, Sở Tài chính tổng hợp danh sách đăng ký tài khoản truy cập Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán của tỉnh gửi KTNN theo quy định (Công văn số 2416/STC-QLNS ngày 02/7/2021). Tuy nhiên, theo ý kiến trao đổi của Kiểm toán Nhà nước, đến nay các cơ quan, đơn vị của tỉnh chưa thực hiện việc đăng ký tài khoản trực tuyến trên Cổng thông tin theo hướng dẫn.

      Để sử dụng hệ thống trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán theo hướng dẫn tại Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị phối hợp như sau:

1. Thực hiện đăng ký tài khoản trực tuyến tại địa chỉ https://congtdtt.sav.gov.vn/tai-khoan/dang-ky đúng số lượng, chức danh theo công văn của đơn vị đã đăng ký gửi Sở Tài chính và Kiểm toán nhà nước.(Sở Tài chính gửi kèm Công văn số 2416/STC-QLNS) 

2..Hướng dẫn đăng ký tài khoản được đăng tải tại địa chỉ https://sotaichinh.sonla.gov.vn để các đơn vị tham khảo, thực hiện. Xem tại đây

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

*****************000****************

Triển khai cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán CV 2201/STC-QLNS

 

1. Biểu mẫu, hướng dẫn về phương pháp trao đổi chi tiết tại Phụ lục 01,02 tại Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước tải về tại đây

2. Công văn số 1730/UBND-TH ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán tải về tại đây

3. Công văn số 2201/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc  đăng ký tài khoản truy cập Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán tải về tại đây

4. Danh sách đơn vị dự toán cấp 1, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố cung cấp thông tin đăng ký lần đầu tài khoản tải về tại đây

***************************

Thực hiện Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán; Công văn số 1730/UBND-TH ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Sở Tài chính ban hành Công văn số 2201/STC-QLNS về việc  đăng ký tài khoản truy cập Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán đề nghị các đơn vị, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Cung cấp thông tin đăng ký lần đầu tài khoản truy cập của đơn vị để thực hiện cấp tài khoản truy cập hệ thống phục vụ công tác gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí trên Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán.

Cụ thể: đơn vị dự toán cấp 1, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố (gọi chung là đơn vị) được đăng ký 02 tài khoản bao gồm tài khoản của thủ trưởng đơn vị và tài khoản của cán bộ đầu mối.

2. Biểu mẫu, hướng dẫn về phương pháp trao đổi chi tiết tại Phụ lục 01,02 tại Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước và được đăng tải tại địa chỉ https://sotaichinh.sonla.gov.vn

3. Các đơn vị, UBND huyện, thành phố gửi thông tin đăng ký tài khoản về Sở Tài chính (qua phòng Quản lý ngân sách) trước ngày 23/6/2021 đồng thời gửi bản mềm đến hòm thư công vụ stcsonla@mof.gov.vn hoặc stc@sonla.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước khi gửi Kiểm toán nhà nước.

4. Đăng ký của các đơn vị gửi về Sở Tài chính qua Phòng Quản lý ngân sách (khối huyện, thành phố), Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (khối đơn vị dự toán cấp 1 của tỉnh), Phòng Tài chính đầu tư (khối chủ đầu tư, ban quản lý dự án).

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với đồng chí Lê Văn Tuân cán bộ phòng Quản lý ngân sách số điện thoại: 0212.3.852.600, di động: 0904.708.069.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị dự toán cấp 1, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai, thực hiện./.

Tác giả:Phòng QLNS
Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính Tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 02/GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 10/5/2019
Cơ quan chủ quản: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La
Điện thoại: 02123.852.212 - Email: stc@sonla.gov.vn / stcsonla@mof.gov.vn
Ban biên tập Sở Tài chính
 Chung nhan Tin Nhiem Mang