Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
1.  Công khai ngân sách
Xin hỏi: Tôi đang cần tìm văn bản yêu cầu các đơn vị dự toán phải lập chuyện mục công khai ngân sách trên trang web của đơn vị; rất mòng được cơ quan giúp đỡ
 • Ngày gửi: 01/07/2022
 • Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hòa
 • Địa chỉ: Sở Giao thông vận tải
 • Câu trả lời
2.  em muốn tìm hiều về ngân sách nhà nước các tỉnh miền trung thì minh tìm thông tin ở đâu ạ
em muốn tìm hiều về ngân sách nhà nước các tỉnh miền trung thì minh tìm thông tin ở đâu ạ  
 • Ngày gửi: 11/04/2022
 • Người gửi: nguyễn thị thiên hương
 • Địa chỉ: hà nội
 • Câu trả lời
3.  ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi Sở Tài chính,


Tên tôi là Triệu Thị Khánh Linh, thành viên nhóm nghiên cứu khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2020. 


Để có được đánh giá đầy đủ về một số nội dung khảo sát tại Trụ cột về sự tham gia trong khảo sát POBI 2002, chúng tôi đề nghị Sở Tài chính cung cấp các thông tin sau:

 1. UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Sở tài chính tỉnh có thông báo và hướng dẫn người dân tham gia góp ý cho dự thảo dự toán ngân sách năm 2021 trình HĐND tỉnh không? Nếu có, vui lòng liệt kê các hình thức đã sử dụng kèm bằng chứng (link bài viết, bản tin, hình ảnh …)  

 2. Ngoài việc công khai dự toán NSNN của tỉnh năm 2021 qua việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tháng 12/2020, UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh còn sử dụng các kênh truyền thông nào khác để tuyên truyền phổ biến về dự toán ngân sách 2021 tới người dân? Nếu có, vui lòng liệt kê các kênh truyền thông đã sử dụng kèm bằng chứng (link bài viết, bản tin, hình ảnh …)  

Trân trọng cảm ơn!

 • Ngày gửi: 26/01/2021
 • Người gửi: Triệu Thị Khánh Linh
 • Địa chỉ: CDI Vietnam - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Câu trả lời
4.  Tài chính Ngân sách
Kính gửi Sở Tài chính: Tôi có một thắc mắc về dự phòng ngân sách các cấp. Theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Dự phòng ngân sách không năm trong danh mục chuyển nguồn. Như vậy số dự phòng chưa sử dụng năm trước sẽ năm ở kết dư năm sau. Nếu như vậy khi ở năm sau, tôi có phải theo dõi riêng phần dự phòng ở kết dư và chỉ được sử dụng vào các nội dung theo quy định của dự phòng hay không. Rất mong sở tài chính quan tâm trả lời
 • Ngày gửi: 12/08/2019
 • Người gửi: Nguyễn Hải Anh
 • Địa chỉ: Sông Mã
 • Câu trả lời