Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
48 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá Sở tài chính
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý giá Sở tài chính
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Quản lý giá Sở tài chính
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục giao quyền Sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực công sản Sở tài chính
123