TT Tên gói thầu Bên mời thầu Địa điểm bán hồ sơ Thời điểm bán hồ sơ Thời điểm đóng thầu
1 Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 22/04/2019 13/05/2019
2 Thông báo mời thầu gói thầu số 01MS "Mua sắm tập trung máy Photocopy năm 2019" Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, 48 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 03/05/2019 13/05/2019
3 Thông báo mời thầu gói thầu số 02MS "Mua sắm tập trung máy vi tính (bao gồm máy tính xách tay) và máy in" Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, 48 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 03/05/2019 23/05/2019
4 Trung tâm Tư vấn & DVTCC - Sở Tài chính Ninh Bình: Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2019. Trung tâm Tư vấn & DVTCC - Sở Tài chính Ninh Bình
5 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh Công khai MSTT đợt 1 năm 2019 gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế theo danh mục, số lượng được phê duyệt" Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh
6 Sở Tài chính tỉnh Bình Định: Công khai KQLCNT gói thầu "Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2019 (đợt 1)" Sở Tài chính tỉnh Bình Định
7 Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Công khai nhu cầu MSTT năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8 Trung tâm y tế huyện Bến Lức: Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm hóa chất xét nghiệm của Trung tâm y tế huyện Bến Lức" Trung tâm y tế huyện Bến Lức 01/04/2019 15/04/2019
9 Cục thuế tỉnh Phú Yên: Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất, đồ gỗ Chi cục thuế huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh" Cục thuế tỉnh Phú Yên 30/03/2019 09/04/2019
10 UBND tỉnh Đồng Tháp công khai: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính UBND tỉnh Đồng Tháp


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang