Cơ cấu tổ chức
 
          I. Lãnh đạo Sở Tài chính gồm Giám đốc và 03 Phó giám đốc
 

         1. Giám đốc: Nguyễn Đức Thành

         2. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Phong

         3. Phó giám đốc: Đỗ Thế Hưởng

         4. Phó giám đốc:Trương Mạnh Thắng

 
 
          II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính
 

          1) Văn phòng Sở;

          2) Thanh tra Sở;

          3) Phòng Quản lý ngân sách;

          4) Phòng Tài chính đầu tư;

          5) Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

          6) Phòng Tài chính doanh nghiệp;

          7) Phòng Quản lý giá và công sản.

  


Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính Tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 02/GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 10/5/2019
Cơ quan chủ quản: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La
Điện thoại: 02123.852.212 - Email: stc@sonla.gov.vn / stcsonla@mof.gov.vn
Ban biên tập Sở Tài chính
 Chung nhan Tin Nhiem Mang