Thuộc tính văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu PHỤ LỤC SO SÁNH Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 128/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016; Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Phân loại
  • Định dạng: *.xls
  • Tải về: Bấm đây để tải về ngay
  • Các tài liệu khác:

    Keywords: Soi Keo Bong Da Soi Keo Bong Da, W88