Bộ Tài chính trả lời cử tri một số tỉnh, thành phố
Đăng lúc 2014-10-22 23:39:35

Trước kỳ họp kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài chính đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm trong kỳ họp thứ sáu khoá XIII. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính điểm lại một số nội dung trả lời của Bộ Tài chính đối với cử tri Tp. Hà Nội, Hải Dương và Bình Định.


Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu cho NSNN
 
Theo cử tri Thành phố Hà Nội và Hải Dương, tình trạng thất thu thuế do các công ty, tổ chức cố tình khai báo không đúng thực tế để trốn thuế, nợ thuế. Cử tri đề nghị tăng cường nhân lực, bổ sung cơ chế, chính sách để ngành thuế quản lý chặt chẽ, tăng cường tổ chức kiểm tra, xử phạt và truy thu bổ sung cho ngân sách nhà nước.
 
Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, để hạn chế tình trạng thất thu thuế do các công ty, tổ chức cố tình khai báo không đúng thực tế để trốn thuế, nợ thuế, Cơ quan Thuế đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo luật định. Tăng dần mức thanh tra, kiểm tra thuế hiện nay từ 15% số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh lên 25% vào năm 2020, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.
 
Ngoài ra, cơ quan Thuế tăng cưòng công tác tuyên truyền, phổ biến và giải đáp các vướng mắc về chính sách, chế độ thủ tục về thuế mà các tổ chức, cá nhân thường gặp trong quá trình kê khai nộp thuế để đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước.
 
Cơ quan Thuế cũng hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng đơn giản, dễ hiểu dễ thực hiện nhưng cũng chặt chẽ hơn để giảm thiểu các kẽ hở trong chính sách tránh các doanh nghiệp lợi dụng kê khai sai, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước. Luật quản lý Thuế cũng sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ và tăng chế tài cưỡng chế, chế tài xử phạt nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, công bằng.
 
Ngoài ra, cơ quan Thuế tăng cường và kiện toàn nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng lộ trình cải cách. Số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2013 là 9.536 người, chiếm tỷ lệ 21,2% tổng số cán bộ công chức toàn ngành, tăng 5,63% so với năm 2012 (9.536/9.028). Phấn đấu đến hết năm 2015 Số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt khoảng 30% trên tổng số cán bộ công chức toàn ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo hướng lựa chọn các doanh nghiệp rủi ro đưa vào kế hoạch. Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm 2013 đã thực hiện được 64.119 doanh nghiệp bằng 107,9% so với năm 2012; kiến nghị truy thu, truy hoàn, phạt 13.657,08 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.233,83 tỷ đồng; giảm lỗ 15.711,99 tỷ đồng.
 
Tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu cho Ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
 
Thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm ngư dân trên các vùng biển
 
Theo ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương hỗ trợ ngành nông nghiệp nói chung, ngành thủy sản, nhất là đánh bắt cá xa bờ nói riêng phát triển. Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm, nghiên cứu thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm ngư dân trên các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa (ngoài hình thức bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ,...) để ngư dân an tâm bám biển sản xuất, tham gia góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định, Bộ Tài chính cho biết, ngày 7/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có quy định về việc Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên, cụ thể:
 
Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.
 
Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.
 
Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và tổ chức thực hiện Nghị định.

Các tin mới