Công Văn triệu tập Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS
Đăng lúc 2017-07-11 14:36:51

Căn cứ Công văn số 516/THTK-CGHT ngày 29/6/2017 của Cục tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc Kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính Sơn La; Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tổ chức đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS trực tiếp cho cơ quan Tài chính tỉnh Sơn La

Nội dung Công Văn triệu tập Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS tải về tại đây

Biểu mẫu đăng ký đào tạo TABMIS tải về tại đây

Các tin mới

Keywords: Soi Keo Bong Da Soi Keo Bong Da, W88