Tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – NSNN tháng 7/2015 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2015 của ngành Tài chính
Đăng lúc 2015-08-07 15:03:20


I. TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 7 NĂM 2015

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2015

1.1. Kinh tế thế giới.

Kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi; thương mại thế giới vẫn tiếp tục được mở rộng; lạm phát được dự báo ở mức thấp; dòng vốn FDI có dấu hiệu khởi sắc; các nền kinh tế phát triển, như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản tiếp tục có những tín hiệu tích cực; căng thẳng nợ công Hy Lạp có dấu hiệu giảm.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,5% cho 2015 và 3,8% cho 2016 (giảm từ 3,8% và 4% so với dự báo trước). Mỹ vẫn là khu vực duy nhất được kỳ vọng sẽ tăng trưởng vượt dự kiến trong năm 2015.

Thị trường Chứng khoán Trung Quốc biến động bất thường giảm 31% trong vòng 1,5 tháng (từ13/6-28/7) cũng tác động không nhỏ tới kinh tế toàn cầu.

1.2. Kinh tế trong nước  

(1) Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua đăng ký thuế tính đến 20 tháng 7 năm 2015, cụ thể như sau:

+ Số lượng DN đang hoạt động: Đến thời điểm ngày 20/7/2015, toàn quốc hiện có 513.437 DN đang hoạt động, tăng 30.822 DN (6,4%) so với thời điểm 31/12/2014.

+ Số lượng DN thành lập mới: Tính từ đầu năm đến ngày 20/7/2015, toàn quốc có 51.216 DN thành lập mới, bằng 66,8% số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2014.

+ Số lượng DN ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh: Tính từ đầu năm đến ngày 20/7/2015, số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 33.294 DN (bằng 41% số doanh nghiệp ngừng hoạt động cả năm 2014).

+ Số lượng DN tạm nghỉ SXKD: Số doanh nghiệp tạm nghỉ sản xuất kinh doanh tại thời điểm ngày 20/7/2015 là 19.295 DN, tăng 250 DN (1,3%) so với thời điểm 31/12/2014.

(2) Chỉ số giá tiêu dùng: tháng 7 tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,68% so với thời điểm tháng 12/2014, tăng 0,13% so với tháng 6, và tính chung 7 tháng CPI đã tăng 0,86% so với cuối năm 2014

(3) Chỉ số Nhà quản trị sản xuất (PMI): đã giảm xuống còn 52,2 điểm (từ mức 54,8 trong tháng 5) do tốc độ tạo việc làm chậm. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm đi so với giai đoạn tháng 3-tháng 5 do sức mua trên thị trường thế giới suy giảm..

(4) Hoạt động xuất nhập khẩu:

- Trong tháng 7/2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng  2,3%

- Lũy kế 7 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 187,9 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4%.

- Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2015 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, nâng mức thâm hụt thương mại trong 7 tháng đầu năm lên 3,37 tỷ USD, bằng 3,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

 (5) Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Lũy kế 7 tháng đầu năm ước thực hiện 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 2,3%). Tổng vốn đăng ký  ước đạt trên 8,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ giảm 19,9%). Có 1.068 dự án cấp mới, tăng 20,1% so với cùng kỳ; 341 lượt dự án tăng vốn, tăng 13,7%.

2. Tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 7/2015

2.1.Về thu ngân sách nhà nước: Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt  92,77 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Thu nội địa: ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015 theo chế độ quy định; lũy kế 7 tháng đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây[1], cho thấy sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã góp phần gia tăng nguồn thu cho NSNN.

- Thu từ dầu thô: ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 42,27 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2014 (Mặc dù sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,69 triệu tấn, bằng 65,8% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ; song do giá dầu giảm mạnh (bình quân khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kỳ năm trước).

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 14 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 6; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8 nghìn tỷ đồng). Lũy kế thu 7 tháng ước đạt ước đạt 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 52 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán)

2.2.Về chi NSNN: Tổng chi NSNN tháng 7 ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014, trong đó:

(i) Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 7 ước 14,35 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 99,45 nghìn tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014;

(ii) Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 7 ước 13,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

(iii) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 7 ước 65,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 446 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

2.3.Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN 7 tháng ước 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.

2.4.Về tình hình huy động vốn cho NSNN:

Tính đến ngày 25/7/2015, đã thực hiện phát hành trên 114,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 41,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 7/2015 có khá hơn so với tháng trước, song vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ trúng thầu bình quân phiên đạt 63,5%, lãi suất trái phiếu tăng từ 1 - 10 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 7 NĂM 2015

1.Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 7, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt một số kết quả sau:

(1) Đã dự thảo trình Chính phủ, ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

(2) Tiếp tục thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tính đến nay, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về thuế trên 29,6 nghìn doanh nghiệp, đạt 41,1% kế hoạch năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ Tài chính đã có công văn số 9901/BTC-TCT ngày 20/7/2015 về việc công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật gửi Cục trưởng Cục thuế các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  trong đó lần đầu tiên công khai 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn trên cả nước đến thời điểm 30/6/2015 và tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế phù hợp. Đây là công việc cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, giúp tạo môi trường kinh doanh công bằng hơn cho các doanh nghiệp, chống thất thu NSNN.

(3) Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN trong năm 2015.

(4) Giám sát, điều hành thị trường xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến thị trường thế giới. Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở, trong tháng 7 Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương 2 lần yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá xăng dầu  phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

(5) Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 20/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa; gắn cổ phần hóa với niêm yết; giúp bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư; tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán... để xử lý theo quy định của pháp luật.

(6) Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và ý kiến tham gia của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: (i) khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; (ii) thực hiện rà soát lại các quỹ hiện hành để cơ cấu lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH; (iii) tăng cường giám sát, thanh tra và kiểm tra các hoạt động của các quỹ bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch; (iv) kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ.

 2. Tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

   Trong tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã hoàn thành 02 đề án trình Chính phủ là đề án Nghị định thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện và Dự án Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ngoài ra có 01 đề án thuộc chương trình công tác tháng 9 đã hoàn thành trước tiến độ và trình Chính phủ là đề án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

3. Tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các công việc thường xuyên theo Chương trình công tác tháng 7/2015:

Trong 7 tháng đầu năm, Bộ đã ký ban hành 109 Thông tư, Thông tư liên tịch, 1480 Quyết định, 10.376  công văn gửi các Bộ ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân. Riêng trong tháng 7 Bộ đã ký ban hành 06 Thông tư, 181 Quyết định, 1.520 công văn gửi các Bộ ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân.

 

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2015

1. Các đề án cơ chế, chính sách trình UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 8/2015

- Theo chương trình công tác tháng 8, Bộ Tài chính sẽ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 Đề án, trong đó có 01 Đề án từ các tháng trước chuyển sang và 02 Đề án thuộc chương trình công tác tháng 8.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2015

Mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

(1) Tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật NSNN; Chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục thảo luận dự toán chi NNSN năm 2016 với các Bộ, cơ quan Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty; Chủ trì thảo luận dự toán chi NSĐP. Tiếp thu hoàn thiện báo cáo Bộ kế hoạch và phương án ngân sách để Lãnh đạo Bộ làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về dự toán NSNN năm 2016. Hoàn thành thảo luận dự toán NSNN năm 2016 với các địa phương  và tổng hợp trình Bộ kết quả thảo luận dự toán. Tiếp tục hoàn thiện khung NSNN năm 2016; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016.

(2) Hoàn chỉnh Thông tư liên tịch BTC-BTNMT về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (thay thế TTLT số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài  nguyên và Môi trường) hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

(3) Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp NSNN.

(4) Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN. Tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

(5) Rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

(6) Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định hiện hành đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng  hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG báo cáo Bộ; tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa đối với các sản phẩm nhãn hiệu mới, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi....

(7) Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014- 2015 theo đúng kế hoạch đề ra.

 (8) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.

(9) Khẩn trương hoàn thiện các công việc, hoạt động có liên quan hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 5 năm 2015 và chương trình công tác dự kiến tháng 6/2015. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác thông tin tuyên truyền./.

 

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong