Hệ thống Tài chính Sơn La triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đăng lúc 2015-08-06 10:14:23

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính - ngân sách gắn với tăng cường phân cấp quản lý tài chính – ngân sách, tài sản công nên trong 6 tháng đầu năm, Công tác thu, chi ngân sách luôn đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đó là những nhận định được nêu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Tài chính tỉnh diễn ra ngày 4/7 tại Hội trường Sở Tài chính Sơn La.


Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán năm được HĐND tỉnh quyết nghị. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách được đánh giá đạt khá do một số doanh nghiệp đã có chuyển biến trong sản xuất kinh doanh. Chi ngân sách địa phương ước đạt 4.666 tỷ đồng bằng 50% dự toán năm. Để đảm bảo công tác chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh, các ngành và các huyện, thành phố cân đối nguồn kinh phí chi trả các khoản chi thiết yếu như: Duy tu bảo dưỡng đường giao thông, kiến thiết đô thị, khuyến nông, kinh phí phòng chống dịch, lương, phụ cấp lương, trợ cấp cán bộ xã; đảm bảo đủ nguồn kinh phí chi bảo đảm xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế... Phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát, thanh toán chi ngân sách đúng chế độ.

6 tháng cuối năm, ngành Tài chính đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản lý tốt công tác thu, chi ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước với phương châm tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân sách gắn với tăng cường phân cấp quản lý tài chính – ngân sách, tài sản công. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách về phân cấp quản lý ngân sách theo các quy định của Nhà nước nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản, tiền vốn của Nhà nước./.

Nguồn :sonlatv.vn/

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong