v/v tạm ngừng truy cập vào hệ thống TABMIS
Đăng lúc 2014-12-15 18:53:25

Kính gửi: các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS.

   Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tiến hành một số hoạt động kỹ thuật nhằm bảo trì cho hệ thống TABMIS, các công việc này đòi hỏi phải tạm dừng truy cập của người sử dụng vào máy chủ TABMIS trong khoảng thời gian từ 17 giờ ngày 13/12/2014 (thứ Bẩy) đến 18 giờ 00 ngày 14/12/2014 (chủ nhật). Trường hợp công việc bảo trì hệ thống hoàn thành trước thời gian nêu trên, Bộ Tài chính sẽ thông báo để các đơn vị chủ động sử dụng hệ thống.
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thông báo tới tất cả các cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS rà soát, sắp xếp các công việc để tạm dừng không truy cập hệ thống trong khoảng thời gian nêu trên.
Bộ Tài chính thông báo và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Các tin mới

Keywords: Soi Keo Bong Da Soi Keo Bong Da, W88