Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016
Đăng lúc 2015-12-14 11:19:20

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII vừa diễn ra và thành công tốt đẹp, kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015), quyết nghị những nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triểnKT-XH, đảm bảo QP-AN 5 năm (2016-2020) và kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
 

Một góc Thành phố hôm nay.

Năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015; triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. Những kết quả quan trọng đó đang tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới. Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 7 chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trước hết, các cấp ủy Đảng cần tập trung tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng, phát triển chung của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ mới; giữ vững niềm tin, ra sức phấn đấu thực hiện ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 vừa thông qua, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2016 vừa được kỳ họp HĐND tỉnh thông qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, địa phương dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng phải cụ thể vào nhiệm vụ của từng ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là nhân dân sống ở vùng  đặc biệt khó khăn, vùng di dân TĐC các công trình thủy điện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cấp, các ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc như tạo việc làm, giảm số hộ nghèo; làm chuyển biến mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng  việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... gắn với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Coi trọng công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người công và các đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện có hiệu quả về chính sách giảm nghèo; nâng cao chất lượng GD-ĐT ở tất cả các cấp học; tăng cường công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác phòng chống ma túy; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ gìn ANCT-TTATXH; tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh Bắc Lào.

Phát huy tinh thần đoàn kết và cách mạng, chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

 

Sơn La

 

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong