Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam
Đăng lúc 2015-08-28 11:15:53

Ngày 26/8, Sở Tài chính và các cơ quan chuyên ngành trong hệ thống Tài chính Sơn La long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28 tháng 8 năm 1945 – 28 tháng 8 năm 2015). Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống Tài chính và một số sở ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống Tài chính


Ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) trong đó có Bộ Tài chính; ngày 28-8 hằng năm trở thành ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam. 70 năm qua, Ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 70 năm phấn đấu, xây  dựng và trưởng thành, ngành tài chính Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc, đồng thời góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước sau này. Tại tỉnh ta, sau 52 năm thành lập (1963-2015) Ngành Tài chính đã khẳng định bước trưởng thành về mọi mặt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tổ chức bộ máy ngành Tài chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, toàn ngành hiện có trên 1.000 cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ở 9 chuyên ngành trong hệ thống. Ngành luôn làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách, quản lý giá, tài sản công, tài chính doanh nghiệp, phục vụ tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đặc biệt, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Ngành Tài chính Sơn La đã đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế quản lý tự chủ. Triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác lý thu ngân sách. Công tác kiểm soát chi ngân sách ngày càng chặt chẽ, chủ động cân đối nguồn lực để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả Ngành Tài chính Sơn La đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Đề nghị ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về các cơ chế chính sách trong quản lý tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng sự đoàn kết nhất trí, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trao Bức trướng của UBND tỉnh cho ngành Tài chính Sơn La.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Ngành Tài chính Bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành ngành Tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015), tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”./.

Ban biên tập cổng TTĐT

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong