Hội nghị báo cáo kết quả tài chính - ngân sách năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Đăng lúc 2015-01-09 10:53:17

Chiều ngày 27/12, các chuyên ngành hệ thống tài chính của tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tài chính - ngân sách năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống tài chính của tỉnh.Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2014 là năm thứ 4 của kế hoạch 5 năm và thời kỳ ổn định ngân sách 2011- 2015, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục có khó khăn do tác động của lạm phát, thiên tai, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ và nộp thuế...  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cán bộ, công chức ngành Tài chính đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của tỉnh và đã đạt được kết quả hết sức quan trọng. Thường trực Tỉnh ủy đã có đánh giá 10 kết quả nổi bật năm 2014 như sau:

1- Kinh tế tiếp tục có những bước phát triển khá; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,28% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông lâm nghiệp chiếm 31,05%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26,65%, dịch vụ chiếm 42,3%. Thu ngân sách trên địa bàn 2.860 tỷ đồng bằng 137% so với thực hiện năm 2013, vượt 36,2% so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. Triển khai các giải pháp kiểm soát thị trường; chỉ số giá năm 2014 tăng 3,94% (năm 2013 tăng 11%).

2- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; tập trung triển hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quyết tâm khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

3- Ban hành thực hiện 12 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách tạo sự phát triển. Trong đó có Nghị quyết 41 và Nghị quyết 63 về hỗ trợ làm đường giao thông nội tổ bản thuộc các xã, phường, thị trấn; từ tháng 7 năm 2013 đến hết năm 2014 tỉnh đã vận hành được cơ chế “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” và đã làm được 1.489 tuyến đường bê tông, dài 518 km, tổng vốn 550 tỷ trong đó nhà nước hỗ trợ 217 tỷ (chiếm 39,4%); Nghị quyết số 64 về cơ chế, chính sách đối với các huyện và Nghị quyết số 65 về cơ chế, chính sách đối với Thành phố, huyện Vận Hồ, huyện Sốp Cộp, tạo điều kiện cho các huyện, thành phố tăng thu và đầu tư chỉnh trang đô thị,  xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh, bộ mặt đô thị có bước chuyển biến tích cực.

4- Tập trung ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Hoàn thành thu hồi và giao 24.785 ha, đạt 99,9% tổng diện tích phải giao; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10.445 hộ, đạt 92,8%; chi trả tiền bù chênh giá trị đất được 24.386 hộ đạt 95,2%; hoàn thành đưa vào sử dụng 1.858 dự án đạt 85%; đã phê duyệt quyết toán 71,6% số dự án, 60% số tiền đã giải ngân.

5- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư công, trọng tâm là tiếp tục sắp xếp kế hoạch đầu tư công, chấn chỉnh và tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản; đã triển khai một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao về trồng và chuẩn bị chế biến cây dược liệu, tưới ẩm cho cà phê (kết hợp với bón phân hoà tan) bằng công nghệ Israel, ươm giống cá tầm để nuôi trên hồ thuỷ điện Sơn La và xuất khẩu sản phẩm, tiến hành đánh giá mô hình trước khi mở diện thực hiện.

6- Giáo dục - đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; 201 xã, phường, thị trấn (đạt 98,5%) được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 61 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú; từ tháng 7/2013 đến hết năm 2014 đã tổ chức làm nhà bếp, vườn rau và tổ chức nấu ăn tập trung tại 198 trường với 33.434 học sinh bán trú ở các xã, bản đặc biệt khó khăn. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu”; khởi công xây dựng “Tượng đài bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La.

7- Công tác chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2014, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ 2 đợt với số tiền là 72 tỷ đồng, chuẩn bị phân bổ đợt 3 với số tiền là 14 tỷ đồng. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo; giải quyết việc làm cho khoảng 17.896 lao động, bằng 102,3% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 25% (giảm 2% so với năm 2013), 05 huyện nghèo còn 27,4%, (giảm 3,95% so với năm 2013); xoá được 2.051 nhà ở tạm, trong đó Hội cựu Chiến binh xoá được 322 nhà ở tạm của cựu chiến binh.

8- Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện phương án 279, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; triển khai "Cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp  về an ninh trật tự” để tập trung giải quyết những vấn đề xã hội còn bức xúc.

9- Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được tăng cường củng cố, chỉ còn 03 bản chưa có đảng viên và 3,92% bản, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ; tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; tổ chức thành công Đại hội ở cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ II.

10- Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mai Sơn, Mộc Châu gắn với diễn tập khu vực phòng thủ các ngành; diễn tập phòng chống khủng bố tại Nhà máy thủy điện Sơn La đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với thành tích chung của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014, các chuyên ngành trong Hệ thống Tài chính tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, chủ động tham mưu đề xuất, do đó công tác quản lý, điều hành ngân sách đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương. Những kết quả nổi bật về tài chính- ngân sách đó là:

1. Ngành Tài chính đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý thuế và các Luật thuế. Đẩy mạnh phân cấp quản lý thu ngân sách; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hoàn thiện các quy trình quản lý thu ngân sách phù hợp với yêu cầu quản lý chung trong điều kiện thực tế của Tỉnh; Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Triển khai có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu mới, đặc biệt là yếu tố tăng thu ngân sách từ Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Chi ngân sách  đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

2. Chủ động tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý, điều hành ngân sách. Đảm bảo nguyên tắc: Tập trungdân chủcông khaiminh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách, tài sản nhà nước; Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong quản lý điều hành ngân sách, tạo quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ tài khoản các đơn vị.

3. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2014; Thực hiện tốt chính sách thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển; đảm bảo bình ổn giá cả thị trường và ổn định đời sống nhân dân.  

4. Quản lý quỹ ngân sách đạt kết quả tích cực: Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, nhất là các khâu giao dịch trực tiếp với khách hàng; Chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN - Cục Thuế - Chi cục Hải quan và các ngân hàng thương mại, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thu, nộp tiền vào NSNN. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát chi ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN; Hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc thanh toán giải ngân các nguồn vốn; Triển khai thực hiện tốt cơ chế "thanh toán trước - kiểm soát sau" và "thanh toán trước - thẩm tra sau" trong thanh toán, giải ngân vốn đầu tư XDCB và các chương trình mục tiêu .

5. Các lĩnh vực về Hải quan, Dự trữ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Cục dữ trự quốc gia giao; Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết, Bảo việt, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm toàn cầu đạt kết quả tích cực, doanh số tăng trưởng nhanh, số thu nộp ngân sách vượt kế hoạch, thu nhập của người lao động được nâng cao.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh ta.

Bên cạch những kết quả đạt được, Ngành Tài chính cần tiếp tục có giải pháp khắc phục một số hạn chế đó là:

- Số nợ đọng thuế chưa truy thu triệt để, tình trạng nợ thuế còn chiếm tỷ trọng lớn;

- Một số nguồn vốn phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện chưa kịp thời ;

- Kiểm soát chi ngân sách, quản lý thanh toán vốn đầu tư XDCB còn chậm, quản lý tài sản công còn có mặt hạn chế ;

- Việc triển khai thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước chưa kiên quyết.

Năm 2015, là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, năm có ý nghĩa rất quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và tạo đà để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015- 2020. Tôi yêu cầu ngành Tài chính tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tích cực tham mưu các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực ngân sách và các nguồn lực ngoài ngân sách, để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội;

Hai là, Tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt chính sách chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai thực hiện tốt Luật quản lý thuế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 (không bao gồm thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng tối thiểu 3-5% so dự toán HĐND tỉnh giao (đạt 2.885 tỷ đến 2940 tỷ đồng ); Chi ngân sách đạt trên 9.400 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

Ba là, điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, cơ cấu chi đầu tư và chương trình mục tiêu đáp ứng yêu cầu kiềm chế lạm phát; đảm bảo quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Bốn là, Quản lý chi ngân sách đúng quy định Luật NSNN, tiết kiệm, hiệu quả; Tập trung cao thực hiện các giải pháp quản lý chi ngân sách gắn với yêu cầu ưu tiên kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng; Chương trình phòng, chống và kiểm soát ma tuý... và các nhiệm vụ chi phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Năm là, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cơ quan Thuế - Kho Bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong công tác thu NSNN, tổ chức hạch toán, điều tiết số thu cho các cấp ngân sách chính xác, đúng tỷ lệ quy định ; thực hiện quy trình "thanh toán trước - kiểm soát sau" và "thanh toán trước - thẩm tra sau" trong thanh toán, giải ngân vốn đầu tư XDCB và các chương trình mục tiêu. Tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, bổ sung có mục tiêu theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sáu là, Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán; Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản; quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung thực hiện chương trình Kiểm toán NSNN năm 2015 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII đối với Tỉnh Sơn La.

Bảy là, Các lĩnh vực Hải quan, Dự trữ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao. Các Công ty xổ số kiến thiết, Bảo Việt, Bảo hiểm toàn cầu và Bảo hiểm nhân thọ đổi mới hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường; Phấn đấu doanh thu tăng trên 10% so thực hiện năm 2014.

Tám là, Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành Tài chính theo hướng hiện đại hoá gắn với thực hiện cải cách hành chính trong quản lý tài chính - ngân sách; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các yêu cầu của nhân dân.

Chín là, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ của ngành Tài chính trong năm 2015 hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức có thể còn lớn hơn. Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh, UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành chung sức, đồng lòng; tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống xây dựng và phát triển; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý Tài chính- Ngân sách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Tỉnh năm 2015 và các năm tiếp theo.

Năm 2015, các chuyên ngành hệ thống tài chính tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thu hút vốn đầu tư; bố trí dự toán chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, cơ cấu lại các nhiệm vụ, chương trình, dự án theo hướng lồng ghép; đảm bảo các nhiệm vụ chi cần thiết, quan trọng nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại trong tình hình mới, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2014 của các chuyên ngành trong hệ thống tài chính. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới các chuyên ngành tài chính trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, tập trung tăng cường ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, cơ cấu chi đầu tư và chương trình mục tiêu. Quản lý chi ngân sách đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước, tiết kiệm, hiệu quả.    

Tại Hội nghị, lãnh đạo các chuyên ngành tài chính tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Thi đua sáng tạo vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lới nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam  28/8/1945 - 28/8/2015....

 

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong