Về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính
Thực hiện Quyết định số 2028/QĐ-BTC ngày 05/11/2018 của Bộ Tài chính về thanh tra công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ngành, Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố (Gọi chung là các Chủ đầu tư dự án) cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính theo các nội dung sau
Giải bóng chuyền hơi chào mừng 73 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam ( 28/8/1945 - 28/8/218) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/9/2018)
Được sự nhất trí của Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Tài chính và Lãnh đạo các đơn vị có đội bóng tham gia giải giao hữu bóng chuyền hơi chào mừng 73 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam ( 28/8/1945 - 28/8/218) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/9/2018). Ngày 24/8/2018 Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi với các đội bóng đến từ các cơ quan: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Tăng cường chia sẻ thông tin giữa cơ quan tài chính trung ương và địa phương
(eFinance Online) - Sáng ngày 10/8/2018, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với tên gọi “Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2018-2020”.
V/v:Một số nội dung về trình tự, thủ tục lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020
Công Khai ngân sách theo của định của Luật NSNN năm 2015
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao.
Các nội dung Kế hoạch của Sở Tài chính Sơn La đã ban hành 6 tháng đầu năm 2018
Chi tiết nội dung Kế hoạch của Sở Tài chính Sơn La đã ban hành 6 tháng đầu năm 2018 gồm:
Những nội dung cần chú ý khi nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống tabmis
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018 và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ; TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh phí đỗ ô tô dưới lòng đường; Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân; Bán thức ăn chăn nuôi hết hạn, bị phạt đến 40 triệu… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 06/2018
Sở Tài chính thực hiện Thu hồi và cấp mới tài tài khoản dụng trong hệ thống TABMIS 2018 liên quan đến việc sáp nhập Phòng Giao dịch KBNN Sơn La của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Sơn La
Sở Tài chính thực hiện Thu hồi và cấp mới tài tài khoản dụng trong hệ thống TABMIS 2018 liên quan đến việc sáp nhập Phòng Giao dịch KBNN Sơn La của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Sơn La
VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
Những cải cách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017. Sự ra đời của Luật NSNN năm 2015 cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật khác đòi hỏi yêu cầu ra soát, thay đổi đồng bộ của các văn bản hướng dẫn dưới Luật, trong đó có quy định về mục lục NSNN.
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC​ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018-2020 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.
Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
Để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, và nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (dưới đây viết tắt là TT 344).
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn kể từ năm ngân sách 2017
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước và các mẫu biểu áp dụng theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC. Áp dụng kể từ năm ngân sách 2017.
Quy định xét duyệt,thẩm định thông báo và tổng hợp quyết toán năm
Quy định xét duyệt,thẩm định thông báo và tổng hợp quyết toán năm
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018