Hướng dẫn thực hiện nghị quyết
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí
Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến niên độ Ngân sách năm 2018 trở đi
Hướng dẫn nghiệp vụ 1. Hướng dẫn kế toán dự toán,lệnh chi tiền NSĐP 2. Hướng dẫn chuyển số dự từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới 3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS 2018 4. Cung cấp phần mềm kế toán HCSN IMAS và KH ngân sách KTXA 5. Hướng dẫn kế toán dự toán lệnh chi tiền NSTW
Động lực tăng trưởng mới cho các nền kinh tế APEC
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) khai mạc sáng 21/10/2017. Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những nỗ lực, đóng góp của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung trong khu vực.
Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độc báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Số: 13439/BTC-HCSN V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độc báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
TỜ TRÌNH; DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hoạt đông giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số…./TTr-UBND ngày …./12/2017; Báo cáo thẩm tra số …./BC-KTNS ngày …/12/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công
Văn bản điều hành tháng 7 (2017-07-21 14:23:56)
Văn bản điều hành tháng 7
Ngành Tài chính đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức hôm 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.
Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Thông tư quy định, người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm của cơ quan cấp phép. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại được quy định như sau:
Triển khai lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm
gày 11/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của ông Michael Krakowski - Cố vấn trưởng Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh (Đại diện cho Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức - GIZ); đại diện các nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; đại biểu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Thông Tư Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tố chức được ngân sách nhà nưóc hỗ trợ
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định sỗ 59/2013/QĐ-TTg ngày 15 thảng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công Văn triệu tập Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS
Căn cứ Công văn số 516/THTK-CGHT ngày 29/6/2017 của Cục tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc Kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính Sơn La; Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tổ chức đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS trực tiếp cho cơ quan Tài chính tỉnh Sơn La
Tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Ngày 24/5, Bộ Tài chính tổ chức trực tuyến “Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V” nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tài chính giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Luật kế toán cần đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Chiều 22/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN (2017-05-25 11:29:07)
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN
THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG ON, HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA