Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm
Ngày 26-5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
DỰ THẢO TỜ TRÌNH Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004. Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, như sau:
TẬP HUÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP MÃ SỐ MỨC ĐỘ 4 THEO THÔNG TƯ SỐ 185/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Thực hiện Thông tư số 185/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, ngày 10,11/5 Sở Tài chính tỉnh Sơn La và UBND huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn đăng ký mã số qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho kế toán các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện huyện Mộc Châu.
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH (2016-05-09 09:00:24)
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ sung nội dung chi quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Sơn La
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Sơn La và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Sơn La và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tham gia dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ
Căn cứ Công Văn số 3766/BTC-HCSN ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính về việc tham gia dự thảo Thông tư liên tịch hướng dân thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.
Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC thực hiện chương trình tình nguyện tại Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La
Thực hiện các nội dung tháng thanh niên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), từ ngày 25 - 27/3/2016, Chi đoàn Sở Tài chính Sơn La phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức chương trình tình nguyện, giao lưu, tặng quà tại Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.
Đăng ký chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị Tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp”
Căn cứ Công văn số 72/TĐT&BD-TTDV ngày 25/02/2016 của Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước về chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp”
Xin ý kiến vào dự thảo  Quyết định UBND tỉnh “Về việc Quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh”.
Để đảm bảo chính sách thực thi, việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo quy định hiện hành, thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (dự thảo Quyết định UBND được đăng tải trên website http://sotaichinh.sonla.gov.vn) Đề nghị có ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi Phòng Hành chính văn xã - Sở Tài chính trước ngày 18/3/2016 đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hộp thư điện tử hcvxsla@gmail.com, để Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.
Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong