Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng năm mới 2017
Nhân dịp bước sang năm mới 2017, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính
Những sự kiện tài chính-kinh tế nổi bật trong nước
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân trong năm 2016 đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, thu ngân sách tính đến ngày 31/12/2016 đạt 100,7% dự toán năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp... là những sự kiện tài chính-kinh tế nổi bật tuần từ 26-30/12/2016.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2017
Sáng ngày 3/1/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2017. Đúng 9h00, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2017.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 SANG NĂM 2017
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện quy định tại điểm b khoản 10 Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Dự Thảo Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - CẤP MÃ SỐ ĐVSDNS THEO THÔNG TƯ 185/TT-BTC
Thủ tục, trình tự đăng ký hồ sơ cấp mã số ĐVQHNS được nộp qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.
Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong