DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH (2016-05-09 09:00:24)
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ sung nội dung chi quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Sơn La
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Sơn La và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Sơn La và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tham gia dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ
Căn cứ Công Văn số 3766/BTC-HCSN ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính về việc tham gia dự thảo Thông tư liên tịch hướng dân thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.
Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính Sơn La phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Cục THTKTC thực hiện chương trình tình nguyện tại Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La
Thực hiện các nội dung tháng thanh niên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), từ ngày 25 - 27/3/2016, Chi đoàn Sở Tài chính Sơn La phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức chương trình tình nguyện, giao lưu, tặng quà tại Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.
Đăng ký chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị Tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp”
Căn cứ Công văn số 72/TĐT&BD-TTDV ngày 25/02/2016 của Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước về chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp”
Xin ý kiến vào dự thảo  Quyết định UBND tỉnh “Về việc Quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh”.
Để đảm bảo chính sách thực thi, việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo quy định hiện hành, thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (dự thảo Quyết định UBND được đăng tải trên website http://sotaichinh.sonla.gov.vn) Đề nghị có ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi Phòng Hành chính văn xã - Sở Tài chính trước ngày 18/3/2016 đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hộp thư điện tử hcvxsla@gmail.com, để Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá giai đoạn 2016-2020
CỤC QUẢN LÝ GIÁ - BỘ TÀI CHÍNH Trong giai đoạn 2011-2015, công tác quản lý giá đã có sự phối hợp điều hành tốt hơn giữa các cơ quan quản lý vĩ mô trong quá trình tiếp tục điều hành giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định tại Luật Giá và các Luật liên quan...
Chính sách Tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2016
Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào được giảm thuế; hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 và chính sách chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài DNNN… là những chính sách tài chính mới, có hiệu lực thi hành trong tháng 2/2016.
Quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.