Quy trình kiểm soát hồ sơ (2015-02-05 08:41:20)
Quy trình kiểm soát tài liệu (2015-02-05 08:43:56)
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC TRONG TABMIS ĐỐI VỚI CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Rác trong hệ thống TABMIS được hiểu là những giao dịch đã được tạo ra trong quá trình nhập liệu nhưng không được sử dụng vào việc thực hiện thực thi các yêu cầu của giao dịch đó hoặc là các giao dịch được nhập dở dang, đang nhập nhưng bị lỗi hệ thống không tìm thấy, đang trong tiến trình chưa được xử lý...

Hội nghị báo cáo kết quả tài chính - ngân sách năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Chiều ngày 27/12, các chuyên ngành hệ thống tài chính của tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tài chính - ngân sách năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống tài chính của tỉnh.

v/v tạm ngừng truy cập vào hệ thống TABMIS

Kính gửi: các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS.

          Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tiến hành một số hoạt động kỹ thuật nhằm tối ưu hệ thống TABMIS, các công việc này đòi hỏi phải tạm dừng truy cập của người sử dụng vào máy chủ TABMIS trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 15 giờ ngày 28/12/2014 (Chủ Nhật).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thông báo tới tất cả các cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS rà soát, sắp xếp các công việc để tạm dừng không truy cập hệ thống trong khoảng thời gian nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.