Công Văn triệu tập Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS
Thời gian: 07/7/2017


Căn cứ Công văn số 516/THTK-CGHT ngày 29/6/2017 của Cục tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc Kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính Sơn La; Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tổ chức đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS trực tiếp cho cơ quan Tài chính tỉnh Sơn La 

Nội dung Công Văn triệu tập Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS tải về tại đây

Biêu mẫu đăng ký đào tạo TABMIS tải về tại đâyKeywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong