Họ Tên *
Địa chỉ *
Email *
Điện Thoại
*
Nội dung hỏi *
Mã bảo mật
Yêu cầu nhập mã bảo vệ vào ô trống

Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không.

Trung tâm chúng tôi là đơn vị sự nghiệp, được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm là sản xuất và dịch vụ phần mềm, có hạch toán chi phí riêng. Trung tâm hiện nay áp dụng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tại mục c), khoản 1 điều 18 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP có nêu 'Đối với những hoạt động dịch vụ có hạch toán chi phí riêng, thì chi phí tiền lương, tiền công cho người lao động được áp dụng theo chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp không hạch toán riêng chi phí, đơn vị tính theo lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.” Tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 có nêu: 'Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.” Dựa vào các nội dung trên, trong Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm, lương hàng tháng chi trả cho người lao động bao gồm Lương cơ bản theo ngạch bậc và Lương theo năng suất lao động, có quy định cụ thể điều kiện được hưởng, mức hưởng cho người lao động. Trung tâm xin hỏi Bộ Tài Chính về các vấn đề sau: - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có được phép tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của Trung tâm không? - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp để Trung tâm hiểu rõ và thực hiện đúng quy định./.

 
(29/06/2017)
 


 

 

Người hỏi: Khoản chi Lương (2017-07-13 10:34:55) Xem trả lời

Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La.

Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La có vướng mắc xin được hỏi như sau: Từ năm 2009 trở về trước, Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La là Doanh nghiệp Nhà nước mới cổ phần hoá, Nhà nước sở hữu 51% vốn. Hàng năm, Công ty được giao kế hoạch quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong kế hoạch giao dự toán Ngân sách đối với phần vốn duy tu bảo dưỡng đường bộ năm 2006 và năm 2007, Công ty không được Sở GTVT tỉnh Sơn La và Sở Tài chính phê duyệt phần thuế GTGT đầu ra. Hàng năm công ty đều được Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La và Sở Tài chính tỉnh Sơn La quyết toán, không có sai phạm. Tuy nhiên theo kết luận kiểm toán năm 2006 của Kiểm Toán Nhà nước và kết luận của thanh tra thuế Cục Thuế Sơn La năm 2007 là Công ty còn nợ thuế GTGT của hạng mục duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ, Công ty chúng tôi cũng đã báo cáo giải trình và kiến nghị nội dung như trên đầy đủ vào các biên bản kiểm tra. Từ đó đến nay, Công ty cổ phần QLSC và XDCT giao thông II Sơn La và Cục thuế tỉnh Sơn La đã nhiều lần có văn bản đề nghị Tổng Cục thuế, UBND tỉnh Sơn La, Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La nhưng không nhận được phúc đáp và giải quyết một cách thỏa đáng đối với phần vốn nêu trên, trong khi đó, hàng tháng Cục thuế tỉnh Sơn La vẫn thông báo số còn nợ Thuế của Công ty và tính tiền phạt chậm nộp đối với phần thuế GTGT tính tăng thêm năm 2006 và 2007, với số tiền Thuế là: 1.791.247.713 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm mười ba đồng). Đến ngày 29 tháng 5 năm 2017 Công ty chúng tôi tiếp tục nhận được Quyết định số 429/QĐ-CT ngày 26/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc “Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản”. Về bản chất sự việc có thể nói là tính đến thời điểm này UBND Tỉnh đang nợ tiền Công ty, chứ Công ty không phải là người nợ Thuế vì vậy quyết định cưỡng chế của Cục thuế tỉnh Sơn La tại thời điểm này là không đúng. Công ty chúng tôi rất hoang mang, lo lắng; bởi Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của Cán bộ công nhân viên và mất tiền oan sai nếu quyết này được thực thi; lý do Cục Thuế tỉnh đưa ra là Công ty nợ tiền Thuế là hoàn toàn không đúng. Xin được hỏi sự việc trên Công ty chúng tôi phải làm như thế nào để được giải quyết thỏa đáng? Trân trọng cảm ơn!
 
(07/07/2017)
Người hỏi: Đặng Quang Tuấn (2017-07-13 10:23:33) Xem trả lời