Tin mới
Thực hiện Quyết định số 2028/QĐ-BTC ngày 05/11/2018 của Bộ Tài chính về thanh tra công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ngành, Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố (Gọi chung là các Chủ đầu tư dự án) cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính theo các nội dung sau.
Tin mới
Được sự nhất trí của Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Tài chính và Lãnh đạo các đơn vị có đội bóng tham gia giải giao hữu bóng chuyền hơi chào mừng 73 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam ( 28/8/1945 - 28/8/218) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/9/2018). Ngày 24/8/2018 Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi với các đội bóng đến từ các cơ quan: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh..
Tin mới
(eFinance Online) - Sáng ngày 10/8/2018, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với tên gọi “Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2018-2020”. .
Tin mới
(eFinance Online) - Sáng ngày 10/8/2018, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với tên gọi “Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2018-2020”. .
Tin mới
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020.
Tin mới
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020.
Tin mới
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao..
Tin mới
Chi tiết nội dung Kế hoạch của Sở Tài chính Sơn La đã ban hành 6 tháng đầu năm 2018 gồm:.
Tin mới
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao..
Tin mới
Chi tiết nội dung Kế hoạch của Sở Tài chính Sơn La đã ban hành 6 tháng đầu năm 2018 gồm:.
Tin mới
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018 và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính..
Tin mới
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao..
Tin mới
Chi tiết nội dung Kế hoạch của Sở Tài chính Sơn La đã ban hành 6 tháng đầu năm 2018 gồm:.
Tin mới
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018 và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính..
Tin mới
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ; TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh phí đỗ ô tô dưới lòng đường; Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân; Bán thức ăn chăn nuôi hết hạn, bị phạt đến 40 triệu… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 06/2018.
Xem tin
1

Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không.

Trung tâm chúng tôi là đơn vị sự nghiệp, được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm là sản xuất và dịch vụ phần mềm, có hạch toán chi phí riêng. Trung tâm hiện nay áp dụng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tại mục c), khoản 1 điều 18 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP có nêu 'Đối với những hoạt động dịch vụ có hạch toán chi phí riêng, thì chi phí tiền lương, tiền công cho người lao động được áp dụng theo chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp không hạch toán riêng chi phí, đơn vị tính theo lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.” Tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 có nêu: 'Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.” Dựa vào các nội dung trên, trong Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm, lương hàng tháng chi trả cho người lao động bao gồm Lương cơ bản theo ngạch bậc và Lương theo năng suất lao động, có quy định cụ thể điều kiện được hưởng, mức hưởng cho người lao động. Trung tâm xin hỏi Bộ Tài Chính về các vấn đề sau: - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có được phép tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của Trung tâm không? - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp để Trung tâm hiểu rõ và thực hiện đúng quy định./.

 
(29/06/2017)
 


 

 

Người hỏi: Khoản chi Lương (2017-07-13 10:34:55) Xem trả lời
Keywords: cho thuê âm thanh, Soi Keo Bong Da