Tin mới
Từ ngày 26/3 đến 29/3/2018, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và đăng ký mã số Đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) cho hơn 30 Sở Tài chính các tỉnh, thành trên cả nước tại Khách sạn Công đoàn, 02 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng..
Tin mới
Luật ngân sách số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau, gồm:.
Tin mới
Luật ngân sách số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau, gồm:.
Tin mới
Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó:.
Tin mới
Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó:.
Tin mới
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí.
Tin mới
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí.
Tin mới
Hướng dẫn nghiệp vụ 1. Hướng dẫn kế toán dự toán,lệnh chi tiền NSĐP 2. Hướng dẫn chuyển số dự từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới 3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS 2018 4. Cung cấp phần mềm kế toán HCSN IMAS và KH ngân sách KTXA 5. Hướng dẫn kế toán dự toán lệnh chi tiền NSTW.
Tin mới
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) khai mạc sáng 21/10/2017. Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những nỗ lực, đóng góp của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung trong khu vực..
Tin mới
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí.
Tin mới
Hướng dẫn nghiệp vụ 1. Hướng dẫn kế toán dự toán,lệnh chi tiền NSĐP 2. Hướng dẫn chuyển số dự từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới 3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS 2018 4. Cung cấp phần mềm kế toán HCSN IMAS và KH ngân sách KTXA 5. Hướng dẫn kế toán dự toán lệnh chi tiền NSTW.
Tin mới
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) khai mạc sáng 21/10/2017. Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những nỗ lực, đóng góp của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung trong khu vực..
Tin mới
Số: 13439/BTC-HCSN V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độc báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Xem tin
1

Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không.

Trung tâm chúng tôi là đơn vị sự nghiệp, được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm là sản xuất và dịch vụ phần mềm, có hạch toán chi phí riêng. Trung tâm hiện nay áp dụng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tại mục c), khoản 1 điều 18 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP có nêu 'Đối với những hoạt động dịch vụ có hạch toán chi phí riêng, thì chi phí tiền lương, tiền công cho người lao động được áp dụng theo chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp không hạch toán riêng chi phí, đơn vị tính theo lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.” Tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 có nêu: 'Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.” Dựa vào các nội dung trên, trong Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm, lương hàng tháng chi trả cho người lao động bao gồm Lương cơ bản theo ngạch bậc và Lương theo năng suất lao động, có quy định cụ thể điều kiện được hưởng, mức hưởng cho người lao động. Trung tâm xin hỏi Bộ Tài Chính về các vấn đề sau: - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có được phép tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của Trung tâm không? - Khoản chi Lương theo năng suất lao động này có khống chế mức tối đa không? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp để Trung tâm hiểu rõ và thực hiện đúng quy định./.

 
(29/06/2017)
 


 

 

Người hỏi: Khoản chi Lương (2017-07-13 10:34:55) Xem trả lời
Keywords: Lich thi dau World Cup 2018,